Nytårskoncert 2011

Traditionen tro spiller Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde året ind i Køge og Roskilde. Årets første koncert blev således afholdt i lørdags på Asgårdsskolen i Køge. Til denne første nytårskoncert var ca. 300 mødt op for at høre Musikkorpset spille og Dario Campeotto synge, herunder tidligere regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, Borgmesteren i Stevns Poul Arne Nielsen samt repræsentanter for Hjemmeværnets eksterne samarbejdspartnere.


Koncerten blev indledt med et stykke musik af Philip Sparke, som en oplagt dirigent Michael Thomsen kunne berette, er en af de helt store komponister inden for brassband-genren. Herefter blev publikum budt velkommen af formanden Kurt Søndergaard for Hjemmeværnsforeningen Køge & Omegn, som takkede Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, Køge Kulturfond og Pro Patria Fonden for deres medvirken til at få arrangementet til at lykkes.


Efter velkomsten blev publikum sat på arbejde, da alle skulle synge med på ”I Danmark er jeg født”. Denne blev efterfulgt af en speciel udgave af Queens ”Bohemian Rhapsody”, så publikum fik serveret et bredt program denne eftermiddag.


Herefter kom Dario Campeotto på scenen til tonerne af den kendte ”Sommer i Tyrol”. Mellem sine forskellige sange præsenterede Dario publikum for små sjove anekdoter fra sin lange karriere i musikken.


I orkesterpausen fik publikum lejlighed til at stifte bekendtskab med Køge Kor Mix; et lokalt kor, der gav prøver på sin kunnen med et udvalg af danske og engelske sange.


Anden del af koncerten gik endnu hurtigere end første, og hurtigere end publikum ønskede det, var koncerten ved vejs ende. Inden publikum fik det allersidste nummer, benyttede chefen for det nye Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, Major John Sværke, lejligheden til at kort at gøre status over endnu et sneberedskab. Et beredskab, som kun


fungerede, fordi de frivillige i hjemmeværnet tager ansvar og viser vilje til at få løst de stillede opgaver. Major John Sværke tilføjede, at netop den indstilling er årsagen til, at han er en stolt og optimistisk chef for det nye distrikt.

Afslutningsvis spillede musikkorpset, passende for lejligheden, en march. Da publikum klappede begejstret og hujede glade, blev de forkælet med et ekstranummer