Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn


                                         Jubilæumsfest 2005


Iforbindelse med Hjemmeværnsforeningens 60 års Jubilæum i 2005,  afholdes der også

en stor Gigant Jubilæumsfest på Vallø Slotskro, der deltog indbudte medlemmer fra

Hjemmeværnskompagnierne omkring Køge, samt Majoren, Amtborgmesteren og

Politimesteren var indbudt.