Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn

 

Jubilæumsfest 2005

 

Iforbindelse med Hjemmeværnsforeningens 60 års Jubilæum i 2005, afholdes der også

en stor Gigant Jubilæumsfest på Vallø Slotskro, der deltog indbudte medlemmer fra

Hjemmeværnskompagnierne omkring Køge, samt Majoren, Amtborgmesteren og

Politimesteren var indbudt.